Distansundervisning för hela högstadiet kommer att övergå till delvis distansundervisning

Höörs kommunala skolor årskurs 7-9 fortsätter med samma upplägg som nu, med distansundervisning, fram till fredagen den 29 januari. Från och med måndagen den 1 februari kommer högstadierna att övergå till delvis distansundervisning. Delvis distansundervisning pågår till fredagen den 12 februari, om inget annat meddelas.

Under vecka 4 kommer information ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 7-9 om hur upplägget för delvis distansundervisning kommer att se ut för eleverna.

Smittskyddsenheten rekommenderar Skånes högstadier att successivt gå över till delvis distans- eller fjärrundervisning eftersom smittläget har förbättrats, men är fortsatt allvarligt.

För att göra en genomtänkt och strukturerad övergång till delvis distansundervisning har Höörs kommun bedömt att en veckas planerings- och omställningstid är nödvändig för skolorna för att eleverna ska få en god undervisning.

Observera att smittläget kan förändras och att myndigheterna med kort varsel kan komma med förändrade riktlinjer som skolorna måste förhålla sig till.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.