Du som vill bli god man eller förvaltare

Är du ordningsam, strukturerad och vill hjälpa andra människor? Att vara god man eller förvaltare är ett viktigt uppdrag som gör stor skillnad för den enskilde individen.

Att bli god man eller förvaltare

Samlingsnamnet för att vara god man eller förvaltare är ställföreträdare. Att vara ställföreträdare innebär att förvalta personens egendom och se till att personen får den omvårdnad som behövs. Uppdraget varierar från fall till fall. Visst arvode utgår.

Vem passar för uppdraget?

För att passa för uppdraget ska du ha goda kunskaper om vardagsekonomi samt hur samhället fungerar. Du ska vara ärlig, noggrann och tycka om att hjälpa andra människor. Du måste också tala och skriva god svenska samt kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

Kontakt och information

Du kan kontakta överförmyndarhandläggarna:

  • Telefon:  0413- 281 30
  •  Mejl: overformyndare@hoor.se

Du kan läsa mer om att bli god man eller förvaltare

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.