Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Elda rätt i vinter

När kylan gör sitt intåg riskerar energipriserna att stiga. Då väljer allt fler att elda hemma och risken är att antalet bränder i skorstenar ökar.

Varje år sker cirka 500 bränder i skorstenar och eldstäder och årligen inträffar runt 25 000 bostadsbränder i Sverige. Orsakerna till skorstensbrand, eller soteld som det också kallas, kan vara flera.

Oftast beror det på att man har eldat på ett felaktigt sätt med fuktig ved eller med för lite lufttillförsel, vilket kan leda till att sot och tjära samlas i skorstenen. Om man sedan eldar för hårt under längre tid kan beläggningarna fatta eld och då uppstår soteld. I värsta fall kan en brand i skorstenen sprida sig till brännbara delar av huskonstruktionen.

Brandvarnare räddar liv

Från att antalet skorstensbränder minskat det senaste året ser man nu en ökning, och risken är att bränderna blir ännu fler framöver om fler väljer att elda i sina eldstäder.
En av de viktigaste åtgärderna för att minska konsekvenserna av en brand i bostaden är att ha en fungerande brandvarnare.

– Det är röken som är farligast vid brand och som orsakar dödsfall. Brandvarnare larmar snabbt, vilket ger dig tid att släcka branden innan den hunnit bli stor, eller utrymma huset. Se därför till att du har fungerande brandvarnare hemma, gärna fler och på de olika våningsplanen, det är en bra livförsäkring, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Brandsäkra hemmet

Förutom brandvarnare är en handbrandsläckare bra att ha för att snabbt kunna påbörja släckningen innan räddningstjänsten är framme.

Alla i familjen bör känna till hur släckaren fungerar och var den är placerad. Också brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridningen av en brand.

Brandskyddsförningens bästa tips för att elda säkert i hemmet:

  • Om man inte använt sin eldstad på länge bör man kontakta en behörig kontrollant för besiktning av eldstaden. En eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas, beställ därför en brandskyddskontroll för att upptäcka fel som kan leda till brand.
  • Se till att veden är torr. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år.
  • Elda inte med målat och impregnerat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten.
  • Normalt är instruktionen för de flesta kaminerna att man ska elda 2-3 kg i timmen. Eldar man med mer ved än så kan skorstenen bli överhettad och brand kan uppstå.
  • Glöm inte att ta hand om soten och askan – lägg det i en plåthink med lock och ställ utomhus på ett brandsäkert underlag.
  • Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt. För att få reda på vad som gäller för din anläggning, kontakta din kommun.

Ta del av brandskyddsföreningens goda råd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.