Elda säkert i vinter

Nu när mörkret och kylan kryper oss allt närmare är det många som tänder en brasa hemma. Men en brasa kan också ställa till med besvär. Många bränder i villor och i fritidshus kan kopplas till eldstäder och skorstenar. Det är därför viktigt att du eldar både rätt och säkert i vinter.

Brandsäkerhet vid eldstäder

Det är viktigt att förebygga risken för bränder genom att se till att installera din eldstad på rätt sätt, du eldar rätt och genom regelbunden sotning och brandskyddskontroll av din eldstad.

När du eldar är det viktigt att du tänker på att:

  • Du använder torr ved i lämplig storlek. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år. Elda högst 2–3 kg ved i timmen eller enligt instruktionsboken som kommer till din kamin eller eldstad.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Om du har en bra förbränning ska din rökgas vara vit eller helt osynlig med värmedaller. Om din rök är svart innebär det oftast att bränslet inte förbränns helt. Ser du en gulaktig rök har du troligtvis tjära i din rökgas, sannolikt på grund av felaktigt bränsle.
  • Elda inte med målat och impregnerat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Målat virke ska lämnas till kommunens återvinningscentral, som ligger på Verkstadsgatan 3.
  • Kontrollera röken som kommer ur skorstenen. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen. Den ska max vara 350°C. Ett sätt att kontrollera rökgastemperaturen är att mäta yttemperaturen på skorstenen i bjälklaget. Understiger temperaturen 60 grader är det ingen risk för överhettning.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag.
  • Innan du använder din eldstad och skorsten måste den sotas och kontrolleras. Beställ en brandskyddskontroll för att i god tid upptäcka fel som kan leda till brand. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar och utförs av en av kommunen behörig kontrollant.
  • Du som inte har använt din eldstad på länge, eller planerar att elda mer än vanligt i vinter, bör ta kontakt med en lokal sotare för eventuell extrasotning eller besiktning av eldstaden.

Brandsäkra hemmet

I de flesta instruktioner till kaminer säger att man ska elda 2–3 kilo ved i timmen. Eldar man mer kan skorstenen bli överhettad. Det är viktigt att du brandsäkrar ditt hem så att du minskar konsekvenserna av en brand i din bostad. Genom att ha en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma kan du upptäcka och snabbare ta hand om en brand vid ett tidigare skede.

Elda i tätbebyggda områden

När du eldar i tätbebyggda områden kan röken orsaka besvär i luftvägar och slemhinnor för de som bor i närheten. I tätorten ska braskaminer enbart användas för trivseleldning och inte som komplement till befintligt uppvärmningssystem. Med trivseleldning menas med att man får elda högst två gånger i veckan och fyra timmar per tillfälle. Om du planerar att elda mer omfattande ska du välja en pelletskamin, som har en mer effektivare förbränning. Risken att orsaka hälsoproblem och att störa boende i närheten är mindre med en pelletskamin än med en braskamin och öppen spis.

Läs mer om brandskydd och sotning på kommunens webbplats.

Läs mer om hur du eldar inomhus på kommunens webbplats.

Läs mer om hur du eldar rätt i öppen spis på brandskyddsföreningens webbplats.

Läs mer om brandsäkerhet vid eldstäder på MSB:s webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.