Ett tack till alla som var med på trygghetsvandringen

Den 29 november var det trygghetsvandring i centrala Höör. Med på trygghetsvandringen var kommunpolis, beredskapssamordnare, ett antal politiker och tjänstemän från kommunen, nattvandrarna och ett antal Höörsbor. Kommunen och Polisen tackar alla som var med på trygghetsvandringen.

Vi tackar alla medborgare för medverkan och aktivt deltagande på trygghetsvandringen, säger Anna Johansson, kommunpolis och Petra Geistrand, beredskapssamordnare i Höörs kommun.

Trygghetsvandringen är en del av medborgarlöften

Polisen och Höörs kommun har ett aktivt samarbete kring tryggheten i kommunen. Trygghetsvandringen är en del av kommunens och polisens arbete med medborgarlöften som mer konkret ska göra det tryggare för dig som invånare i kommunen. Grundtanken är att de som bor och verkar i området för trygghetsvandringen har störst kännedom om området och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Synpunkter är alltid välkomna

Under den gemensamma trygghetsvandringen gavs deltagare möjlighet att lämna in synpunkter som handlar om den fysiska miljön i området. Merparten av synpunkterna som kom in handlar om belysning och buskage som skymmer siktet. Den gemensamma inventeringen är ett sätt för kommunen och polisen att få in allmänhetens synpunkter.

Genom att tillsammans titta på hur det ser ut i området har kommunen och polisen fått underlag som ska vara stöd för framtida arbete med att göra Höörs kommun säkrare, trevligare och tryggare, säger Anna Johansson och Petra Geistrand.

Du kan läsa mer om hur du lämnar synpunkter till kommunen på vår hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.