Familjerådslag stärker den egna förmågan

Ett familjerådslag är ett möte där du eller familjen samlar viktiga personer, närstående såväl som professionella, runt dig för att lösa ett problem och planera för framtiden.

Familjerådslaget kan användas i alla möjliga sammanhang. Det kan till exempel användas för personer med beroendeproblematik, oro över barn och unga samt när en familj inte är överens om vad som är bäst för en äldre släkting.

Syftet och målet med ett familjerådslag är att fokusera på huvudpersonen eller huvudpersonerna och tillsammans blicka framåt på lösningar.

Vem kan ta initiativ till ett familjerådslag?

Du kan själv som medborgare i Höörs kommun ta initiativ till ett familjerådslag. Initiativ kan också tas av till exempel socialtjänsten och skolan.

Hur går det till?

En opartisk samordnare hjälper till att organisera mötet så att det blir så konstruktivt som möjligt. Inför mötet träffar samordnaren alla deltagare och förbereder dem. Under mötet är det viktigt att alla får komma till tals och uttrycka sin mening eller oro.

Mötet startar ofta med att inbjudna informatörer ger sin bild av vad som är viktigt för nätverket att veta.

Nätverket diskuterar sedan fram lösningar gemensamt och skriver dem i en handlingsplan.

En äldre person har lagt sin hand på en annan persons arm på ett omhändertagande och stöttande sätt. I bakgrunden syns ett bord.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta Stina Hasselblad eller läs mer om hur ett familjerådslag går till.

Vittnesmål från tidigare familjerådslag

”Det bästa med familjerådslaget är att jag nu träffar farmor och pappa igen” – kille 13 år.

”Det är en lättnad att alla i min familj samt mina vänner känner till missbruket och vill stötta mig att vara drogfri” – anonym.

”Min oro har delvis släppt nu när jag vet mer om min sons bekymmer och att det finns många som vill stötta honom” – mamma till vuxen son.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.