Fler laddstationer för elbilar

Andelen elbilar ökar stadigt i Sverige och med det ökar behovet av fler laddstationer. Nu satsar Höörs kommun på fyra nya laddstationer i centrala Höör och under oktobers två första veckor kommer grävning och montering att ske både på Järnvägsgatan och Nya Torg.

Intresset för att köpa en elbil har exploderat de senaste åren och behovet av fler centrala laddstationer har ökat markant. Därför satsar Höörs kommun på fyra nya laddstationer i centrum, där varje laddstation har två laddningsplatser. Under vecka 41 börjar grävningen och monteringen. På Järnvägsgatan kommer den nuvarande laddstationen att bytas ut och ytterligare en anläggas och på Nya Torg anläggs två nya laddstationer. Sammanlagt blir det åtta laddplatser i centrala Höör. Arbetet beräknas pågå under två veckor och under arbetet kan en liten del av parken och parkeringen på Nya Torg och trottoaren på Järnvägsgatan tillfälligt stängas av. Den nuvarande laddstationen på Järnvägsgatan kommer att vara avstängd under tiden som arbetena pågår där.

Vi har satsat extra medel i investeringsbudgeten i år för att bygga ut laddstationer. Höörs kommun har som mål att bli en fossilbränslefri kommun och då är fler platser att ladda sin elbil på ett välkommet inslag, men också en nödvändighet, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande.

Laddstationerna får en betaltjänst

Med de nya laddstationerna kommer också några förändringar. Fram till nu har elbilsförare kunnat ladda sin bil gratis, men de nya laddstationerna kommer att anslutas till Kraftringens ”Ladda Smart”-tjänst. Det innebär att man inte längre kommer kunna ladda sin bil utan att ha en tagg eller kort som är kopplad till en betaltjänst, som man själv tecknar hos leverantör. Information om hur elbilsförare beställer laddkort och hur laddningen går till finns att läsa på sidan Ladda elbil.

När vi satte upp första laddstationen på Järnvägsgatan, valde vi som många andra kommuner att erbjuda gratis laddning. Det var ett bra sätt att göra miljönytta i ett skede när elbilarna inte vara lika vanligt förekommande som de är idag. Nu är läget ett annat och antalet elbilar i samhället ökar stadigt. Vi kommer dessutom kunna erbjuda en snabbare laddlösning än den vi har i dagsläget, säger Susanne Löfström, gatu- och parkchef på Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.