Flera förskolor håller stängt

Förskolan Midgård-Prästkragen håller stängt från tisdagen den 25 januari till och med måndagen den 31 januari. Förskolan öppnar igen på tisdagen den 1 februari om inget annat meddelas. Även förskolan Krokodilen håller fortsatt stängt och öppnar igen först torsdagen den 27 januari.

Under stängningen tar förskolorna emot endast de barn som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Vi har en omfattande personalfrånvaro på grund av covid-19 som gör att vi är tvungna att tillfälligt stänga skolverksamheten på flera förskolor. Vi vill tacka alla barn och vårdnadshavare för den förståelse som de har visat hittills, säger Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef i Höörs kommun.

Vårdnadshavare som har barn på de berörda förskolorna kommer att få detaljerad information som uppdateras via Infomentor. Förändringar kan ske med kort varsel.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) hemsida finns det en lista med viktiga samhällsfunktioner som kan användas för identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.