Folkhälsoenkät till 800 Höörbor

Under våren 2022 kommer Region Skåne att skicka ut en folkhälsoenkät till Skånes vuxna befolkning, där 93 000 personer som är över 16 år bjuds in för att delta. Av de 93 000 kommer 800 enkäter att skickas ut till slumpmässigt utvalda medborgare i Höör.

– Restriktionerna under pandemin har inneburit begränsningar i tillvaron och ett minskat socialt liv under en lång period. Därför blir det otroligt viktigt att vi nu kan bilda oss en uppfattning om hur covid har påverkat den övergripande folkhälsan i Skåne och vilka beteenden som har förändrats sedan 2019, säger Region Skånes analyschef Anna Råman.

Hälsa på lika villkor

I år samarbetar Region Skåne med Folkhälsomyndigheten i en undersökning “Hälsa på lika villkor”.  Enkäten kommer att skickas ut till ett nationellt, slumpmässigt urval ur befolkningen som är 16 år och äldre. Undersökningen startar den 18 februari och pågår fram till den 23 maj. I Höörs Kommun kommer 800 slumpmässigt utvalda personer att få hem undersökningen.

Jämlik vård

Region Skånes viktigaste planeringsunderlag är att ha kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för att kunna erbjuda en jämlik och rättvis vård. Svaren i enkäten ger möjlighet till att kunna se trender över tid och på så sätt kunna möta framtida behov.

Den senaste folkhälsoundersökning i Skåne genomfördes under hösten 2019, innan pandemin bröt ut i Sverige.

Läs mer om folkhälsoenkäten på Region Skånes hemsida

Källa: Region Skåne

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.