Förhöjda bakteriehalter i Vaxsjön

De senaste badvattenproverna visar att Vaxsjön är tjänligt med anmärkning. Vi avråder inte från bad med undvik att svälja vattnet.

Badvattenprovet från Vaxsjön visar att bakteriehalten av E.coli är förhöjd. Ett nytt badvattenprov tas under vecka 26.

Tjänligt vatten vid de andra badplatserna

Vid Sätoftas, Dagstorpssjöns, Tjörnarpssjöns och Gamla Boos badplatser är vattnet tjänligt. Temperaturen låg på mellan 17 och 18 grader när vattenproverna togs.

Sammanfattning badvattenproverna:
Tidpunkt för vattenproverna: 11 juni 2024

  • Sätofta badplats: Tjänligt
  • Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt
  • Tjörnarpssjön: Tjänligt
  • Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt
  • Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt
  • Vaxsjön: Tjänligt med anmärkning

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Nya prover tas efter en vecka.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Vid otjänligt resultat tas ett nytt vattenprov efter en vecka. Om resultatet visar på otjänligt vatten tas ytterligare ett vattenprov två veckor efter det första badvattenprovet. Påvisar resultatet att vattnet fortfarande är otjänligt stängs badplatsen för bad tills resultatet blir tjänligt igen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.