Försenade fakturor för förskola och fritidsverksamhet

På grund av systemfel är fakturorna för barnomsorg från Höörs kommun för april månad försenade. Det gäller både förskola och fritidshem för alla fristående och kommunala förskolor och fritidshem.

Vi arbetar med att åtgärda felet och hoppas att kunna skicka april månads faktura så snart det går.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.