Förskoleavdelning nominerad till Stora läspriset

Ett stort läsintresse bland barnen väckte pedagogernas intresse på avdelning Fröet på Enebackens förskola. Nu har deras arbete för att öka läslusten bland barnen uppmärksammats genom att nomineras till det Stora läspriset.

Genom högläsning, boksamtal och rekvisita har barnens, på avdelningen Fröet, läsupplevelser blivit mer lustfyllda och lärorika. Det var boken ”Knacka på” som särskilt fångade barnens intresse. Omslaget till boken är en dörr som barnen knackar på för att sedan vända blad och upptäcka vad som finns bakom dörren.

Viktigt med tidigt läsintresse

Genom uppmärksamma och engagerade pedagoger får barnen uppleva boken och alla dess sidor med alla sina sinnen under sin dag på förskolan. Detta har öppnat upp för samtal, nyfikenhet och att fortsätta utforskandet utifrån barnens intresse.

”Vi vill skapa ett intresse för böcker när barnen är små, det underlättar framtiden för att kunna bli en läsare. När barnen får möta en rik språkmiljö tidigt blir förutsättningarna för deras språk och skrivutveckling bättre. Vi ser att det skapar en större gemenskap. Böcker, sagoläsning och boksamtal utvecklar barnens ordförråd, språkförståelse och böckerna öppnar upp nya världar för barnen som ökar deras fantasiförmåga”, säger pedagogerna på Fröet.

Tre kvinnor i halvfigur med tegelvägg bakom.
Pedagogerna Marie, Marina och Laura på förskoleavdelning Fröet.

Skapar positiva bieffekter

Pedagogistan Moa Berglund har blivit inbjuden i barnens undersökande när hon är hos barngruppen. Hon menar att pedagogernas arbete leder till att barnen blir nyfikna på varandra så de söker kontakt, bjuder in varandra i lekar och erbjuds, genom många olika uttrycksformer, att undersöka och förstå boken.

– Vi i hela förskoleområde 2, tillsammans med Fröet, känner en otrolig stolthet över arbetet tillsammans med barnen samt att pedagogerna får bekräftelse på sitt arbete, säger Moa Berglund om nomineringen.

Porträttbild kvinna.
Pedagogista Moa Berglund.

Det Stora läspriset

Det stora läspriset är ett stipendium för lärare som jobbar med att skapa läsengagemang hos barn och unga. Sammanlagt delas 600 000 kronor ut. Det fördelas på fyra olika lärargrupper i fyra olika ålderskategorier. Varje grupp får 150 000 kronor vardera.

Arbetet ska bidra till att utveckla barn och ungas läsande i förskola, skola eller i samhället generellt. Prispengarna ska användas för att vidareutveckla och sprida projektet.
Mer information om läspriset. Mer information om priset.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.