Förskolor som håller stängt

Förskolan Midgård-Prästkragen och Arken håller stängt några dagar till. Även Arkens förskola håller stängt från och med imorgon, den 1 februari.

Höörs kommun har en omfattande personalfrånvaro på grund av covid-19 som gör att vi är tvungna att tillfälligt stänga förskoleverksamheten på flera förskolor.

Förskolan Midgård-Prästkragen håller stängt ytterligare två dagar. Förskolan öppnar igen torsdag den 3 februari om inget annat meddelas.

Arkens förskola i Sätofta håller stängt från och med tisdagen den 1 februari och planeras att öppna igen tisdagen den 8 februari.

Barn till två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

Under stängningen tar förskolan Midgård-Prästkragen emot endast de barn som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Barn på Arkens förskola som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet tas emot på förskolan Krokodilen.

Vårdnadshavare som har barn på de berörda förskolorna kommer att få detaljerad information som uppdateras via Infomentor. Förändringar kan ske med kort varsel.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) hemsida finns det en lista med viktiga samhällsfunktioner som kan användas för identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.