Försvarsmaktens militära övning Aurora 23

Nu har Försvarsmaktens militära övning Aurora 23 börjat. Övningen genomförs mellan den 17 april och den 11 maj. Under övningen – som kommer att höras och synas – övar 26 000 personer tillsammans. Övningen kulminerar och avslutas i Skåne.

Flera stridsvagnar som åker på rad.
Fotograf: Joel Thungren/Försvarsmakten

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år.  Syftet  är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Alla delar av Försvarsmakten är med och övar i Aurora 23, det vill säga armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet, tillsammans med militärer från 14 andra länder.

Man övar allt från beredskapshöjning och mobilisering till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss.

Mer om Aurora 23.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.