Förlängning av delvis distansundervisning för högstadiet

Höörs kommunala skolor fortsätter med delvis distansundervisning för årskurs 7 till 9 fram till och med den 26 mars.

Mellan den 1 mars till den 5 mars kommer samtliga elever i årskurs 7 till 9 att undervisas på distans.

Mellan den 8 mars till den 26 mars kommer två tredjedelar av eleverna i årskurs 7 till 9 att undervisas på distans, och en tredjedel av eleverna att undervisas på plats i skolan. Berörda elever och vårdnadshavare på Ringsjöskolan samt Sätoftaskolans årskurs 7 till 9 kommer att få mer information via e- tjänsten Infomentor.

Distansundervisning är ett sätt att förhindra smittspridning och berör cirka 500 elever och ett 70-tal anställda i Höörs kommunala skolor.

De elever i årskurs 7 till 9 som av individuella skäl har behov av att få undervisning på plats i skolan kommer att få det. Elever i grundsärskolan ska komma till skolan som vanligt och omfattas inte av beslutet om fjärr- och distansundervisning.

Observera att smittläget kan förändras och att myndigheterna med kort varsel kan komma med förändrade riktlinjer som skolorna måste förhålla sig till.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.