Från den 1 juli är det kommuner som ska erbjuda bostäder för människor som flyr Ukraina 

Från och med den 1 juli är det kommunerna som ska erbjuda bostad för personer som flyr ifrån Ukraina och som beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Ansvaret flyttas från Migrationsverket till Sveriges kommuner enligt en ny lag.

Vad innebär lagändringen för Höörs kommun?

Migrationsverket kan anvisa personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet till Höörs kommun. Efter anvisning har kommunen en månad på sig att ta emot personerna i en bostad. Höörs kommun kommer att ta emot 50 personer enligt massflyktsdirektivet.

Vad händer med ukrainare som inte kan bo kvar hos privatpersoner i kommunen?

Skyddsbehövande personer från Ukraina som inte längre kan bo hos en privatperson i Höörs kommun vänder sig till Migrationsverket för att få hjälp med nytt boende. Personen erbjuds en plats på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning till ansvarig kommun.

Migrationsverket strävar efter att undvika att flytta personer mellan kommuner men betonar att flytt kommer att vara nödvändiga och att de inte garanterar att man blir anvisad till den kommun där man vistats sedan man kom till Sverige.

Det är Migrationsverket som bestämmer vilka personer som ska anvisas till respektive kommun. Höörs kommun har ingen möjlighet att påverka processen eller välja vilka som ska erbjudas en bostad i kommunen.

Rekommendation för att öka möjligheten att anvisas till en specifik kommun

Den 28 juni gick Migrationsverket ut med en rekommendation att personer som vill anvisas till en specifik kommun ska anmäla till Migrationsverket att man behöver boende innan lagen träder i kraft den 1 juli. Du som har barn i som går i skolan eller arbete kan få förtur att bli anvisad till en specifik kommun om du anmäler det till Migrationsverket.

Det finns inga garantier att man kan välja vilken kommun man blir anvisad till.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.