Friluftssamordnare som brinner för Skåneleden

Sex mil av Skåneleden sträcker sig genom Höörs kommun. De senaste åren har leden rustats upp, med bland annat nya eldstäder, regntunnor och tydligare markeringar. Nyligen fick kommunens friluftssamordnare en utmärkelse för sitt engagemang.

Skåneleden består totalt av 140 mil vandringsled som sträcker sig genom hela Skåne. Genom Höörs kommun går dellederna ”SL2 Nord-Syd” och ”SL3 Ås-ås”, sammanlagt sex mil.

Två kvinnor som ler står bredvid en regntunna, i bakgrunden bokskog.
Dagny Sigurjonsdottir och friluftssamordnare Lotta Tornler sätter en ny regntunna på plats vid lägerplatsen vid Rövarekulan.

Höörs kommuns friluftssamordnare Lotta Tornler har detaljkoll på hela sträckan. Tillsammans med sitt team från arbetsmarknadsenheten Växthuset är hon ofta på Skåneleden för att underhålla den.

En person sätter upp en affisch på en slogbod, två personer försöker sätta en ny eldstad på plats. Runt om dem syns skog.
Jesper Lundell, Mats Kehlmeir och Robin Persson sätter en ny eldstad på plats vid södra Dagstorpssjöns vindskydd.

Flera förbättringar de senaste åren

– Under år 2022 och 2023 har vi genomfört flera åtgärder för att höja kvaliteten på Skåneleden som passerar Höörs kommun, berättar Lotta Tornler. Vi har ställt ut regntunnor vid vindskydden, placerat ut en ”pifflstation” med torr ved och förbättrat ledmarkeringar.

En slogbod i skogen, i bakgrunden syns en glimt av Vaxsjön. En person står framför slogboden och grillar på en öppen eld. På sidan av boden två skåp, där inne syns ved.
Den nya vedstationen Piffl och det nya vindskyddet vid Vaxsjön.

– Vi har också bytt ut eldstäder, röjt på leden och rustat upp lägerplatserna, berättar Lotta Tornler.

Två män i orange arbetskläder slår ner träpålar för att lägga ut en spång på en lerig stig i skogen.
Abdul Kader och Jesper Lundell bygger spänger vid ett blött parti på SL3 Ås-ås.

Under 2022 byggde kommunen också ett nytt vindskydd och en ny toalett med vattenuttag vid Vaxsjön som även kan användas av vandrare längs Skåneleden.

Ny sträckning för Skåneleden

År 2021-2022 drog Lotta Tornler tillsammans med Växthuset om Skåneledens sträckning så att den nu passerar tågstationen. Målet var bland annat att öka tillgängligheten för de som åker kollektivt.

Höörs tågstation, på sidan syns vägvisarskyltar med orange markering som visar var Skåneleden går.
Skåneledens entréskyltar sitter nu på en stolpe vid Höörs tågstation.

Numera går det därför utmärkt att ta tåget till Höör och börja vandra på Skåneleden direkt utanför stationshuset.

Pris för sitt engagemang

För sitt engagemang för Skåneleden har Lotta Tornler tillsammans med sitt team nyligen fått en utmärkelse som Årets Skåneledsansvarig 2023.

Så här står det i juryns motivering:

”Med engagemang för att lyfta friluftslivet i Skånes mitt har Lotta med sitt team rustat upp Höör som Skåneledskommun med entréskyltar för den frekventa kollektivtrafiksåkaren och välkomnande lägerplatser. Arbetet sprids på ett föredömligt sätt genom social media tillsammans med aktuell och viktig information för besökaren.”

Bakom utmärkelsen står Region Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap och Skåneleden.

Två slogbodar med tillhörande grillplatser och bänkar. I bakgrunden träd.
Lägerplatsen vid pulkabackarna i Frostavallen har rustats upp.

En del av förbättringarna på Skåneleden har möjliggjorts av Region Skånes projekt ”Kraftsamling Outdoor Skåne”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.