Var uppmärksam på parkeringsförbud

I veckan har kommunen satt upp tillfälliga skyltar med parkeringsförbud där sopning av gator och parkeringar pågår.

Kommunens sopning av gator, torg och parkeringar har i år effektiviserats. Från att tidigare år ha pågått under kontorstid har den i år utökats så att personal jobbar i skift mellan klockan 05.00-20.30. På så sätt är förhoppningen att bli klara betydligt snabbare än andra år.

Var uppmärksam på parkeringsförbud

För att underlätta kommunens arbete har nya skyltar med tillfälliga parkeringsförbud satts upp runt omkring i kommunen. Det görs för att underlätta sopningen. På skyltarna syns tydligt vilka dagar parkeringsförbudet gäller då området ska sopas. Det gäller bland annat pendlarparkeringarna vid stationen i tätorten och Tjörnarp, parkeringen vid Gamla torg, Lilla torg och på Norrevärnsområdet.

Vänligen respektera parkeringsförbuden så att kommunens medarbetare kommer fram med sopmaskinen.

När sopas mitt område?

Följ arbetet i vår digitala sopningsområdeskarta.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.