Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Gudmuntorps skola håller stängt för årskurs 4-6

Gudmuntorps skolans årskurs 4-6 håller stängt på måndag den 24 januari. Under stängningen tar skolan emot endast de barn som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Skolledningen och den kvarvarande personalen planerar för om och hur verksamheten kan bedrivas resten av veckan. Vårdnadshavare som har barn på Gudmuntorps skolan kommer att få detaljerad information som uppdateras via Infomentor.

Undervisningen i årskurs F-3 pågår som vanligt. Men förändringar kan ske med kort varsel.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.