Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från 1 augusti 2022

Riksdagen har infört en höjning av både bostadstillägg för pensionärer och minimibelopp. Höjningen börjar att gälla den 1 augusti 2022.

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen att:

  • bostadstillägget till pensionärer ska höjas.
  • minimibeloppet när avgifter enligt socialtjänstlagen bestäms också ska höjas.

Minimibeloppen höjs för att säkerställa att personer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen ska få del av höjningen av bostadstillägget. Denna förändring gäller från 1 augusti 2022.

Så vet du om ditt minimibelopp höjs

Detta innebär att kommunen kommer att göra om alla avgiftsbeslut för de personer som lämnat in blanketten ”Inkomstförfrågan”. Alla kommer inte att påverkas utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget. Du som har lämnat in dina inkomstuppgifter för beräkning av vård-och omsorgsavgift kommer att få ett nytt avgiftsbeslut. I beslutet ser du om riksdagens ändring påverkar din avgift eller inte.

På riksdagens webbplats kan du läsa mer om höjning av bostadstillägg och minimibelopp.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.