Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Höjning av terrorhotnivån i Sverige

Säkerhetspolisen meddelade igår att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt, vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikande beteenden.

Kommunens verksamheter

Höörs Kommuns verksamheter är öppna som vanligt och vi följer utvecklingen.

Var källkritisk

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information.

Svenska myndigheter om säkerhetsläget

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.