Höör får en ny vårdcentral

Den nya vårdcentralen kommer att ligga i Coloramahuset på Gamla torg. Planen är att slå upp portarna efter sommaren. Den nya vårdcentralen kommer att drivas av Kry som sedan tidigare har sju vårdcentraler i Skåne.

Höör är en växande kommun och som ett led i förbättrad service till medborgarna så behövs det mer än en vårdcentral. Genom etableringen så får våra medborgare också ökat inflytande över sin vård i kommunen, säger Johan Svahnberg, kommunalråd i Höörs kommun.

Tillgång till vård ökar

Under det senaste året har Kry öppnat upp fler vårdcentraler i Region Skåne och därmed kunna bidra mycket när det kommer till skåningarnas hälsa. För lite mer en ett år sedan efterlyste politikerna i Höörs kommun konkurrens gällande vårdcentraler i Höör.

Att Kry väljer att etablera sig i Höör är ett kvitto på Höörs attraktivitet och bidrar också till Höörs fortsatta utveckling där medborgarnas valfrihet ökar. Kommunen och Kry har haft en dialog en längre tid kring etableringen och vi välkomnar den ökade tillgängligheten det förhoppningsvis ger för våra medborgare, säger Johan Svahnberg.

Höörbornas nya vårdcentral

Den nya vårdcentralen i Höör kommer att ligga i Coloramahuset på Gamla torg, det står klart efter att Kry har skrivit på avtalet med fastighetsägaren. Förhoppningen är att vårdcentralen ska öppna någon gång efter sommaren.

Vi vill erbjuda Höör-borna bra vård på ett smidigt och enkelt sätt och när Höör nu växer så ser vi att det verkligen finns behov av en vårdcentral till, säger Petter Davidsson, Regionansvarig Kry.

Den nya vårdcentralen kommer att anställa runt 20 medarbetare som innefattar flera läkare, sjuksköterskor och distriktsköterskor. Det kommer också finnas psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och administrativ personal. Kry planerar att öppna en barnmorskemottagning i samma lokaler.

Människor går omkring i en lokal. Det är en vårdcentral av Kry.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.