Höör har fått efterlängtad ambulansstation

Nu är den nya ambulansstationen i Höör invigd. Höörsborna har fått en efterlängtad ambulansstation och grannkommunerna i hela Skåne har förstärkts med ytterligare en ambulans. Den nya ambulansstationen, som finns i Räddningstjänstens lokaler i Höör, är bemannad dygnet runt, måndag till söndag, året om.

Vi har arbetat med att få en egen ambulansstation på plats en lång tid nu. Det är glädjande att Höörsborna får förutsättningar för snabbare insatser när det sker en olycka, säger Johan Svahnberg, kommunalråd i Höörs kommun.

Personer framför en ambulans
På bilden syns från vänster: Per Björkman, räddningschef, Emma Öster, ambulanssjukvårdare, Daniel Lagerberg, ambulanssjuksköterska, Magnus Olsson, verksamhetschef på Premedic och Magnus Lindbom, driftchef på den nya ambulansen i Höör.

Ambulansen, som flyttade in i räddningstjänstens lokaler redan den 1 september, har inledningsvis varit bemannad under vardagar på dagtid. Parallellt påbörjades anpassning av lokaler under september – oktober samtidigt som samarbetet mellan ambulans och räddningstjänst har etablerats.

Ambulanssjukvårdare inne i ambulansen.
Emma Öster, inne i ambulansen som nu finns i Höör.

Snabbare insatser vid olycka

Tidigare har ambulansen från Hörby och Eslöv fått åka till Höör för att hjälpa de olycksdrabbade. Efter ett beslut i kommunstyrelsen inledde Räddningstjänsten i Höör samtal med företaget Premedic vilket har resulterat i att Höör har fått en alldeles egen ambulansstation.

Jag tror att det kommer att göra en stor skillnad för Höörsborna att ha en ambulans som utgår från Höör dygnet runt – alla dagar i veckan. Det finns en fördel med att Räddningstjänsten och ambulansen delar lokaler – nu ser vi fram emot en ytterligare förbättrad med ambulansverksamheten såväl före, under samt efter räddningsinsatser och sjukvårdslarm, säger Per Björkman, räddningschef för räddningstjänsten Skånemitt.

Invigningen firades med tårta.

Räddningstjänsten i Höör har gjort om sina lokaler för att få plats med den nya ambulansstationen. Enligt ambulansen ser man redan nu en stor förbättring på tiden som går mellan larm och när ambulansen är på plats.

I Höörs kommun har man haft en genomsnittlig svarstid på 17 minuter under perioden mellan januari och augusti under dagtid, måndag till fredag. Sedan den nya ambulansstationen inledde sitt arbete i Höör har svarstiden i genomsnitt sjunkit till 12 minuter, säger Magnus Olsson, verksamhetschef på Premedic.

Förstärkning även för grannkommunerna

Ambulansen i Höör är en förstärkning av ambulanssjukvården i hela Skåne. Den kan vara med och stötta grannkommunerna ifall det behovs mer resursen än de förfogar över. Ambulansen, som kommer att vara i drift dygnet runt, bemannas av en styrka på 13 personer som arbetar i skift.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.