Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Höör har fått en ny ukrainsk vänort

Höörs kommun har undertecknat ett nytt vänortsavtal med den ukrainska kommunen Kopychyntsi. Avtalet, som är öppet för alla medborgare i båda kommunerna, har som mål att verka för fred, utveckling samt bibehållandet av den lokala demokratin.

Vi är otroligt glada att vi kan inleda vänortsavtalet med Kopychyntsi kommun. Vi ser att vi har ett ömsesidigt utbyte, inte minst när det gäller kris- och flyktinghantering och hoppas att vi kan vidareutveckla detta och bidra till deras framtida ansökning av medlemskap i Europeiska unionen (EU). Vi hoppas att flera städer i EU kan hitta vänorter i Ukraina så att vi förankrar samarbetet från botten och upp till toppen, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

två män som skriver under dokumenr
Bogdan Kelichavyi, borgmästare i Kopychyntsi och Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun undertecknar vänortsavtalet på Nya Torg i Höör.

Kopychyntsi har ställt om snabbt på grund av kriget

Kopychyntsi ligger i västra Ukraina i ett relativt säkert område med hänsyn till kriget.

Under de senaste månaderna har vi fått gå från normalläge till krigsläge utan någon träning eller förvarning. Vi har fått skicka våra grannar och vänner ut i krig. Det har varit tufft att göra det utan att veta om de skulle komma tillbaka, säger Bogdan Kelichavyi, borgmästare i Kopychynsti.

Den ukrainska kommunen har även varit tvungna att ställa om för att kunna ta emot det stora antalet flyktningar som har kommit till Kopychyntsi med kort varsel.

Det här samarbetet kommer att bli bra för alla som är involverade. Kopchyntsi har fått ställa om till krigsberedskap och arbetat mycket i kris. Sverige har haft fred i över 200 år och vi har mycket att lära vad gäller krishantering. Vi kan lära oss mycket av varandra för att utveckla våra kommuner, säger Johan Svahnberg.

Olika erfarenheter ska bidra till värdefullt erfarenhetsutbyte

Vänortsavtalet skapar en internationell kontakt mellan de båda lokalsamhällena och ger möjlighet att gemensamt verka för fred, utveckling och stärkande av den lokala demokratin.  Höör och Kopychyntsi ska samverka inom följande områden: politiskt ledarskap i den lokala demokratin, organisations- och beredskapsfrågor, humanitära frågor, flyktningsfrågor, kultur- och ungdomsverksamhet, handel, turism, utbildning och forskning.

Vi är glada att vi har fått nya vänner ute i världen. Många är intresserade av vad som händer i Ukraina och jag är tacksam för allt stöd vi har fått. Vi har haft tur som har hittat Johan och Höör. Vi vill gärna lära av Höörs kommun och utvecklas och hoppas att vi kan dela med oss av våra erfarenheter som i sin tur Höörs kommun kan ha nytta av, säger Bogdan Kelichavyi, borgmästare i Kopychynsti.

Två män håller upp underskrivna dokument.
Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun och Bogdan Kelichavyi, borgmästare i Kopychynsti som precis har skrivit under vänortsavtalet.

Vänorterna arbetar fram ett gemensamt program som kommer att ligga till grund för hur samarbetet ska genomföras. Programmet inkluderar finansiering och genomförande av aktiviteter som ryms inom ramen för vänortsavtalet.

Ukrainsk delegation på besök i Höör

I samband med undertecknade av vänortsavtalet är Kopychyntsis borgmästare och hans delegation på besök i Höör. Delegationen kommer att besöka olika platser i Höörs kommun och har firat svensk midsommar. De har även fått träffa en ukrainsk flyktingfamilj som är bosatt i Höör.

Det är väldigt vackert och varmt här i Höör. Jag tycker om Vaxsjön och Ringsjön och den känslan av gästfrihet som vi har fått uppleva. Det var roligt att få fira en svensk midsommar, säger Bogdan Kelichavyi.

två kvinnor och en man på Nya Torg i Höör.
Den ukrainska delegationen på besök i Höör.

Som en del av sitt besök kommer delegationen att träffa representanter av frivillighetsorganisationer i Höör som arbetar med bistånd till Ukraina.

Min fru, Maria är en del av civilsamhället och arbetar mycket med frivillighetsorganisationer. I Kopychyntsi finns en synergi mellan lokala frivillighetsorganisationer och organisationer som samarbetar med den del av civilsamhället som arbetar med flyktningskrisen, säger Bogdan Kelichavyi.

Den ukrainska delegationen har även träffat politiker i Höörs kommun och företagare som verkar i Höör.

Partnerskapssamarbete kan bli nästa steg

De ukrainska besökarna kommer direkt från en utbildning i Izmir i Turkiet arrangerad av den svenska organisationen Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD). ICLD, som är en del av det svenska utvecklingssamarbetet, stödjer svenska kommuner som vill ingå så kallade kommunala partnerskap med en internationell motsvarighet med syftet att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå.

Vi håller på att undersöka möjlighet för Höörs kommun att ingå i ett partnerskap med Kopychyntsi via ICLD, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.