Höörprofil blir VD för Höörs Fastigheter

I samband med delningen av Höörs Fastighets AB, som träder i kraft den 1 oktober 2023, har kommunen sökt en ny VD som ska åta sig båda bolagen i samverkan med resterande delar av kommunkoncernen. Det står nu klart att bolagens nya VD kommer bli Höörprofilen Jesper Sundbärg.

Höörs Fastighets AB upplöses från månadsskiftet och två nya bolag träder i kraft: Höörs Fastighets Bostadsaktiebolag och Höörs Fastighets Lokalaktiebolag.

De två nya bolagen kommer att gå under samlingsnamnet Höörs Fastigheter.

Arbetar idag som plan-, bygg- och projektchef

Bolagens nya VD Jesper Sundbärg arbetar nu som plan-, bygg- och projektchef i Höörs kommun.

Jesper Sundbärg

– Vi har en fantastiskt bra slutkandidat med rätt inställning och attityd till kommunkoncernens bästa, med omvittnat gott ledarskap och stor omtanke om medborgarnas skattemedel och Höör som ort. Dessutom van vid projektstyrning och byggnation, säger Camilla Lindhe, VD i moderbolaget Höörs Kommunhus AB och kommundirektör, och fortsätter:

– Jesper Sundbärg blir en utmärkt bärare och utvecklare av det förbättrade koncerntänk som ägaren Höörs kommun vill se, där Höörs Fastigheter är och agerar som en del av kommunförvaltningen, i likhet med alla våra övriga kommunala verksamheter.

Tillträder vid årsskiftet

VD-posten kommer att tillträdas vid årsskiftet men redan nu har Jesper Sundbärg en regelbunden dialog och ett bra samarbete med Höörs Fastighets AB gällande bland annat bygget av den nya stadsdelen Maglehill.

– Höörs Fastigheters VD och jag kommer att arbeta tätt tillsammans i den nya bolagskonstruktionen, både utifrån min roll som VD i moderbolaget Höörs Kommunhus AB och utifrån min roll som kommundirektör, säger Camilla Lindhe.

Gediget CV

Jesper Sundbärg har ett gediget CV, både från Höörs kommun och från andra kommuner han tidigare varit verksam i. Jesper är skicklig i sin ledarskapsroll och har stor kunskap inom projekt och byggnation.

– Jag är både glad och stolt över att jag fått chansen till nya utmaningar inom kommunkoncernen. Att som VD för Höörs Fastigheter kunna bidra till att utveckla Höörs kommun, min hemkommun, känns oerhört inspirerande och viktigt, säger Jesper Sundbärg.

– Jag vet efter mina 15 år inom kommunal organisation hur viktigt ett välfungerande fastighetsbolag, ändamålsenliga lokaler och bra hyresbostäder är för ortens samhällsutveckling. Jag ska göra mitt yttersta för att vi tillsammans ska skapa ännu mer nytta och mervärden för kommuninvånarna i framtiden, avslutar Jesper Sundbärg.

Jesper Sundbärg tillträder sin tjänst som VD för Höörs Fastigheter under januari 2024.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.