Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Höörs högstadieelever snart på plats i skolan igen

Nu påbörjas en gradvis återgång till undervisning på plats i skolan för Höörs högstadieelever. Under vecka 14 kommer två tredjedelar av eleverna i grundskolans årskurs 7 till 9 att vara tillbaka i skolan för närundervisning. Och från och med vecka 15 kommer alla högstadieelever att vara på plats i skolan som vanligt.

Det gäller under vecka 14

Under vecka 14, den 6 till 9 april, kommer minst två tredjedelar av eleverna i grundskolans årskurs 7 till 9 att få närundervisning. Högst en tredjedel av eleverna får distansundervisning.

Detaljerad information om planeringen för undervisningen kommer att gå ut till berörda elever och vårdnadshavare på Ringsjöskolans och Sätoftaskolans årskurs 7 till 9 via e-tjänsten Infomentor.

De elever i årskurs 7 till 9 som av individuella skäl har behov av att få undervisning på plats i skolan kommer att få det.

Elever i grundsärskolan ska komma till skolan som vanligt och omfattas inte av beslutet om fjärr- och distansundervisning.

Åtgärden utgör ett led i att förhindra smittspridning och berör cirka 500 elever i grundskolans årskurs 7 till 9 samt cirka 70 anställda i Höörs kommunala skolor.

Det gäller från och med vecka 15

Från och med den 12 april är det återgång till närundervisning i skolan för alla elever i grundskolans årskurs 7 till 9.

Beslutet kan under perioden förändras med kort varsel utifrån rekommendationer från myndigheter.

Rekommendation från Länsstyrelsen och Smittskydd Skåne

Smittskydd Skånes grundhållning är att högstadieskolorna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda närundervisning, men det måste ske under förutsättning att man tagit fasta på de råd som ges för att minska trängsel och risk för smittspridning.

Sedan vecka 4 har högstadieskolorna rekommenderats att successivt återgå till närundervisning utifrån sina förutsättningar och vidtagna åtgärder för att minska risken för trängsel och smittspridning.

Från och med vecka 14 rekommenderas högstadieskolorna ha så mycket av undervisningen som närundervisning som möjligt och att minst två tredjedelar av eleverna kan närvara samtidigt i skolans lokaler.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.