Höörs kommun får 619 000 kronor till kulturen i skolan

Statens kulturråd fördelar varje år medel till landets grundskolor, ett så kallat Skapande skola-bidrag, för att barn och unga själva ska skapa och få fler kulturella upplevelser. Nu är fördelningen för 2021 gjord och Höörs kommun kommer att tilldelas 619 000 kronor, vilket är 40 000 kronor mer än föregående år. Ett välkommet tillskott, som ska användas till flera olika insatser.

  • Pengarna kommer framför allt att användas till professionella kulturupplevelser i skola som ska komplettera det kommunala utbudet, säger Sara Horvath, kultursekreterare på Höörs kommun. Vi kommer under nästa läsår att kunna erbjuda fördjupade musikaliska upplevelser med musik- och scenkonstgruppen Apolonia i tre årskurser, ett fotoprojekt med fotografen Sarah Perfekt i årskurs 4, Spoken Word med Ordkanon i samarbete med Höörs bibliotek i årskurs 5. Vi fortsätter också samarbetet med leranimatör Moa Lönn i årskurs 7 och det blir ett författarbesök i årskurs 8. Det kommer fler aktiviteter, men det här är de som inplanerade så här långt.

Syftet med Skapande skola-bidraget är framför allt att ge elever möjlighet till eget kulturellt skapande, men också en chans att få möta professionella konstnärer och kulturaktörer. Höörs kommun räknar med att kunna genomföra insatserna även om coronarestriktionerna fortsätter i höst.

  • Många av projekten kommer att ske utomhus eller digitalt. Vi upplever att inslagen är uppskattade på skolorna. Kultur och skola samspelar och kulturen kommer eleverna till del på ett bra sätt samtidigt som läroplansmål kan uppnås och kulturen får upplevas för sin egen skull, säger Sara Horvath.

Höörs kommun sökte Skapande skola-bidrag första gången 2009 och är numera ett stående inslag på skolorna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.