Höörs kommun först med mobila trygghetslarm i stor skala

Höörs kommun är först med att ge alla medborgare med behov av trygghetslarm möjlighet att använda trygghetslarm som fungerar både inom- och utomhus. Mobila trygghetslarm, också kända som GPS-larm, fungerar såväl i det egna hemmet som ute i stugan, på promenaden och i butiken.

Mobila trygghetslarm ger ökad trygghet både för användarna och deras anhöriga. Den största vinsten är att larmet skapar möjlighet för användarna att vara mer självständiga och oberoende av andra, säger Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun.

Ökad självständighet för användare

Traditionella trygghetslarm fungerar bara i och högst några meter utanför det egna hemmet. Medborgare, som idag har traditionella trygghetslarm installerade, vittnar om att begränsningarna gör att de inte vågar lämna det egna hemmet i den utsträckning som de hade önskat.

Det är tack vare våra engagerade medarbetare som vi nu kan erbjuda mobila trygghetslarm för våra medborgare som behöver larm, säger Ewa Näslund.

Mobila trygghetslarm använder sig av GPS för att kunna se var personen som larmar befinner sig. Personer, som känner sig otrygga eller begränsade i sin vardag, kan få ett mobilt trygghetslarm som gör dem tryggare till exempel på en promenad eller till affären. Mobila trygghetslarm fungerar även där man inte kan installera traditionella trygghetslarm.

Jag är mycket nöjd med mitt mobila trygghetslarm. Jag kör mycket ute med bilen och är ofta ute i skogen. Nu känner jag mig tryggare för att det alltid är någon som kan se var jag är om det skulle hända något, säger Stig, 85 år.

Fler röster från medborgare med mobila trygghetslarm:

Jag arbetar natt och sover på dagarna. Nu när min make har fått ett mobilt trygghetslarm känner jag mig mindre orolig för honom när jag är på mitt arbete eller sover hemma. Han kan göra ärenden och vara ute, och jag vet att han alltid kan påkalla hjälp om det skulle hända något oavsett var han befinner sig, säger en anhörig.

Nu kan jag göra saker på egen hand utan att vara orolig för min man. Han kan alltid larma efter hjälp om han behöver det. Mobilt trygghetslarm funkar även när vi är i stugan där vi inte kan få ett traditionellt trygghetslarm, säger en anhörig.

Uppmuntrar medborgarna att välja mobila trygghetslarm

Höörs kommun uppmuntrar medborgarna att välja mobila trygghetslarm framför traditionella trygghetslarm som installeras i hemmet. Mobila trygghetslarm ger möjlighet till ökad frihet och trygga aktiviteter utomhus på ett annat sätt än traditionella trygghetslarm. Du som vill ha ett mobilt trygghetslarm kan höra av dig till kommunens Medborgarcenter.

Mobila trygghetslarm fungerar väl för ett stort antal medborgare eftersom det finns många modeller som kan individanpassas.  Emellertid ska man vara medveten om att nuvarande mobila trygghetslarm inte passar alla. Tekniken, som har utvecklats oerhört mycket på senare år, behöver utvecklas ytterligare för att passa alla.

En framtidsvision är att alla trygghetslarm ska kunna användas även utomhus, en utveckling Höörs kommun deltar i. Vi hoppas i framtiden kunna se ännu större användning av just mobila trygghetslarm, säger Ewa Näslund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.