Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Höörs kommun fortsätter att växa

Den senaste befolkningsprognosen visar att Höörs kommun växte med 79 personer under 2023. Det betyder att kommunen vid årsskiftet hade 17 376 invånare.

– Det är glädjande att vi som kommun fortsätter att växa. Befolkningstillväxten är avgörande för att kommunen ska klara sina välfärdsuppdrag i framtiden, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande.

2023 var ett historiskt år – antalet födda barn per kvinna i Sverige var det lägsta som någonsin uppmätts och befolkningsökningen blev den lägsta på 22 år. I Skåne fick mer än hälften av kommunerna se en minskad befolkning. Därför är det en särskilt glädjande nyhet att siffrorna visar att Höörs kommun växer.

Man klipper invigningsband, två personer håller i varsin ände.
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Svahnberg, klipper bandet vid invigningen av Maglehills särskilda boende.

Nybyggnation är viktigt

Under 2023 stod 174 nya bostäder färdiga i kommunen. Det ger förutsättningar för en fortsatt positiv befolkningsutveckling under kommande år.

Två projekt som blev klara sent på året är 36 hyreslägenheter på Fogdaröd och 56 lägenheter, särskilt boende för äldre, på Maglehill. Effekten av dem syns redan i de preliminära befolkningssiffrorna för januari 2024 som visar en tillväxt med 45 personer.

Inflation och stigande räntor har bromsat byggstarterna för nya bostäder i Höör liksom i resten av landet. Därför kommer färre nya bostäder att synas under de närmaste åren.
– Nu när det är ett lugnare tempo i byggbranschen passar vi på att planera för framtiden. Vi tar fram nya detaljplaner så att vi ligger steget före när det tar fart igen, säger Karin Kallioniemi, strategisk planeringschef.

Många projekt på gång

Kommunen planerar för nya villatomter, utveckling av våtmarker och bevarande av ett värdefullt skogsparti med fina stigar för planområde Gyldenpris. Detaljplanen är just nu ute på samråd.

Försäljningen av villatomter på Maglehill väst är igång, liksom några tomter i Sätofta. Nya bostäder räcker dock inte för att Höör ska vara en attraktiv kommun.
– Vi måste också värna vår värdefulla natur och skapa en hållbar livsmiljö. Vi behöver utveckla kommunikationerna till och från Höör tillsammans med Trafikverket och Region Skåne. Allt detta är frågor som vi kommer att arbeta med i den nya översiktsplanen för Höörs kommun. Där blickar vi lite längre framåt och pekar ut hur Höörs kommun ska fortsätta att växa, säger Karin Kallioniemi, strategisk planeringschef.

Höörs kommun tillsammans

En god lärmiljö är också viktig för att Höörs kommun ska fortsätta att utvecklas positivt. Under 2024 är det inflyttning i kommunens nya förskola och skola på Maglehill.
– I de nya lokalerna satsar vi på en lärmiljö som är stimulerande för barnen, ger en bra arbetsmiljö för personal och är långsiktigt hållbar, säger Jesper Sundbärg, VD på Höörs fastigheter.

Det är viktigt för kommunens utveckling att vi jobbar tillsammans. Barn, äldre, företagare, föreningar, grannar och besökare – tillsammans gör vi Höörs kommun till en bra plats att leva på!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.