Höörs kommun ger fler chans till arbete i sommar

Fler ska få möjlighet till en första kontakt med arbetslivet i Höör i sommar. Efter förslag från förvaltningsledningen och bifall i Kommunstyrelsens arbetsutskott* kommer Höörs kommun att erbjuda ett stort antal ferieplatser för unga, skapa trygghet och sysselsättning för sommarlovslediga ungdomar genom ett Sommarvärdsprojekt och möjlighet för medborgare med försörjningsstöd att arbetsträna inom grönyteskötsel.

Genom att använda det tillfälliga ekonomiska utrymmet för att satsa på arbetslivsintroduktion i olika former samt trygghets – och aktivitetsskapande åtgärder möter vi flera behov i vår kommun på ett väldigt bra sätt, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Riksdagen har fattat ett beslut om lägre arbetsgivaravgifter för unga mellan 18 och 23 år under 2021. Sänkningen har gett Höörs kommun ett ekonomiskt utrymme att ge fler unga, sommarlovslediga ungdomar och medborgare med försörjningsstöd möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet.

Cirka 200 ferieplatser för ungdomar mellan 15 och 19 år

En del av utrymmet läggs på att ge lika många ungdomar möjlighet till feriearbete som i fjol. Ett feriearbete pågår i tre veckor och är till för ungdomar mellan 15 och 19 år skrivna i Höörs kommun. Kommunen erbjuder cirka 200 ferieplatser, vilket anses vara ett stort antal för en kommun av Höörs storlek.

Det är verkligen värdefullt att ha feriearbete inom kommunen. Det ger många unga en chans att prova på ett arbete för första gången och kommunen en möjlighet att visa yrken i kommunal verksamhet, säger Camilla Lindhe, kommundirektör i Höörs kommun.

Majoriteten av ferieplatserna finns inom förskole- och fritidsverksamheten, kultur, gata och park samt kök och servering och i samarbete med kommunens fastighetsbolag Höörs Fastighets AB (HFAB) också inom lokalvård och vaktmästeri. På grund av coronapandemin kan vi inte ta emot feriearbetare inom vård- och omsorg som annars är ett populärt arbetsområde.

Arbetsmarknadsprojekt med grönskötsel

En del av extrapengarna läggs på att ge medborgare med försörjningsstöd möjlighet att arbetsträna.

Vi fick information om att det var ett stort behov av praktikplatser bland medborgare som har försörjningsstöd i Höörs kommun. Vi valde att ge handledaruppdraget till en av våra parkarbetare, säger Susanne Löfström, gatu- och parkchef i Höörs kommun.

Kommunen har organiserat medarbetarnas arbetsuppgifter så att medborgare som arbetstränar kan utföra arbeten som inte kräver tillstånd, utbildningar eller certifieringar av något slag. Grönyteskötsel och städning för att motverka nedskräpning ingår i arbetsuppgifterna. Projektet kommer att pågå fram till augusti 2021.

Sommarvärdar 2021

Även i år återkommer Sommarvärdar, som är ett trygghets- och aktivitetsskapande projekt. Värdarna kommer att arbeta eftermiddagar och kvällar mellan den 14 juni och 15 augusti.

Jag tycker att det är jätteroligt att vi även i år kan erbjuda sommarvärdar. Det är ett mycket värdefullt projekt som skapar både trygghet och aktiviteter för kommunens sommarlediga ungdomar, säger Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa och rektor för vuxenutbildningen i Höörs kommun. Sommarvärdsprojektet sker i samarbete med bland annat Eslövs Folkhögskola och studenter på Fritidsledarutbildningen och Behandlingspedagogutbildningen.

*Formellt beslut fattas av kommunstyrelsen 1 juni.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.