Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Höörs kommun har beviljats projektpengar för Friluftslivets år

Nu är det klart att Höörs kommun får 110 000 kronor från Svenskt Friluftsliv för att genomföra friluftsaktiviteter under Friluftslivets år 2021.

Aktiviteterna under Friluftslivets år är också ett bidrag för att möta det starkt ökande intresset för att vara ute i naturen på grund av coronapandemin.

Om Friluftslivets år

Friluftslivets år – Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Ett syfte är även att nå ut till flera naturovana där vistelser och aktiviteter i tätortsnära natur erbjuds för att skapa kännedom, lust, välmående och kunskap om de möjligheter naturen och friluftsliv erbjuder.

Ett tema för varje månad

Friluftslivets år invigdes andra veckan i januari och kommer under varje månad under året ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Alla som vill är välkomna att delta i projektet, och Höörs kommun har bestämt att satsa resurser. I dagsläget planeras förstås huvudsakligen för digitala aktiviteter, men förhoppningen är att så småningom även kunna anordna fysiska träffar.

Höörs kommuns mål med deltagandet i projektet är att:

  • Få fler personer i allmänhet – och fler ovana friluftslivsutövare i synnerhet – i Höörs kommun att prova friluftsliv och fortsätta utöva det långsiktigt.
  • Öka medvetenheten om friluftslivets värden och friluftslivsutbudet i Höörs kommun.
  • Öka kunskapen om allemansrätten.

110 000 kronor till projektet från Svenskt Friluftsliv

Höörs kommun har beviljats 110 000 kronor till projektet av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Totalt skickades 369 ansökningar in till Svenskt Friluftsliv men endast 80 av dem beviljades pengar.

Läs mer om Friluftslivets år 2021 i Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.