Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Höörs kommun hissar den ukrainska flaggan

Höörs kommun visar stöd för Ukraina efter Rysslands invasion genom att hissa den ukrainska flaggan.

Rysslands invasion av Ukraina är en av de allvarligaste säkerhetspolitiska händelserna i Europa sedan andra världskriget. Med denna flaggning visar vi att vi tar avstånd från alla former av övergrepp på frihet, demokrati och europeisk säkerhetsordning samtidigt som vi sänder våra tankar till Ukrainas folk.

I den mycket allvarliga situation som den ryska invasionen har skapat vet vi att de lokala kommunerna spelar en viktig roll för landets motståndskraft och för att säkra medborgarnas grundläggande behov. Detta vill vi understödja visuellt.

Flaggor på Nya Torg i Höör
Flaggningen kommer att pågå under obestämd tid.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.