Höörs kommun klättrar i årets Småföretagarindex

Höörs kommun hamnar på plats 122 av 290 kommuner i Småföretagarnas Riksförbunds (SFR) ranking. Det är en förbättring med 112 platser mot fjolåret. I hela Skåne län är Höör rankad som nummer 16 av 33 kommuner.

Bättre än 2022

Småföretagarindex bygger på nio olika dimensioner av företagande, som tillsammans ger en helhetsbild av de lokala förutsättningarna.

Överlevnadsgraden bland nya företag, kommunens välfärdsåtagande och trygghetsinsatser drar upp kommunens betyg, medan kapitalförsörjningen, andelen företagsamma och den lokala marknaden är relativa svagheter.

Totalt har tre dimensioner betydligt bättre betyg än förra året. Området där förutsättningarna förbättrats mest är den kommunala näringspolitiken.

– Det är mycket positivt att kommunen ökat så kraftigt i detta index. Det är ett bevis på att företagsklimatet med bred definition förbättrats och att förutsättningarna för att driva företag i Höörs kommun är goda. Det är extra glädjande att dimensionen ”kommunal näringspolitik” förbättrats mest med tanke på att det är den enda dimensionen som kommunen kan påverka helt själv. Att dimensionen ”trygghetsinsatser” har fått höga betyg är också bra, då dessa frågor kommer att få allt större vikt framöver, säger destinations- och näringslivschef Peter Wollin.

Diagram som visar Höörs kommuns resultat samt sverigegenomssnitt.

Blå fält är de dimensioner som förbättrats, grå fält är de dimensioner har liten eller ingen förändring, gula fält är är de dimensioner som försämrats.
Ladda ner rapporten för Höörs kommun.

Om Småföretagarindex

Småföretagarindexet, som publiceras av Småföretagarnas Riksförbund (SFR), kartlägger förutsättningarna för små och medelstora företag i Sveriges 290 kommuner. För varje kommun
analyseras nio olika dimensioner av företagandets villkor på lokal nivå.

Se småföretagarindex 2023 på småföretagarnas riksförbunds webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.