Höörs kommun kommenterar domslut

En fem år lång tvist är över. I fredags kom domen från Lunds tingsrätt som slår fast att konsultföretaget Atkins Sverige AB ska betala 5,3 miljoner kronor plus ränta och rättegångskostnader till Höörs kommun för de felberäkningar som konsultföretaget gjorde 2016.

Tvisten mellan konsultföretaget Atkins Sverige AB och Höörs kommun går fem år tillbaka i tiden. 2016 vann Peab en upphandling om att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till boende i Sätofta Hed, strax utanför Höör. Inför upphandlingen tog Höörs kommun in konsultföretaget Atkins Sverige AB för att göra förfrågningsunderlag och handlingar samt skriva avtal med entreprenör. I avtalet med Peab gjordes dock ändringar av konsultföretaget, som man inte gjorde Höörs kommun uppmärksam på. Istället för att sortera ut stenblock som var mer än en kubikmeter stora, sorterades och fakturerades stenar ut som var större än 20 centimeter i diameter. I fredagens dom slår Lunds tingsrätt fast att konsultföretaget gjorde fel och Atkins Sverige AB döms därför att betala Höörs kommun 5,3 miljoner kronor plus ränta och rättegångskostnader.

Jag tycker det är bra att vi nu når ett avslut på denna historia. Genom domen i tingsrätten fastställer man att det var kommunens upphandlade konsult som gjorde fel vid framtagandet av handlingar som låg till grund för kommunens entreprenad. Utan detta fel hade inte kommunen drabbats av merkostnader vid VA-utbyggnaden. Ersättningen täcker inte hela kommunens merkostnad, men kommer vara ett välkommet tillskott för våra skattebetalare och VA-kollektiv. Nu väntar vi på att domen ska vinna laga kraft och inte överklagas vidare, säger Johan Svahnberg (m), kommunstyrelsens ordförande.

Även samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson är nöjd med domen.

Det är ett litet plåster på såren för kommunen och en liten upprättelse för förlusten för hela historien, säger Rolf Carlsson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.