Höörs kommun minskar sin klimatpåverkan

Höörs kommun har minskat ordentligt på sina resor i tjänsten. Det visar rapporten ”Nästan fossilbränslefria” som projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 har gjort. Projektet har pågått sedan 2019 och ska leda till att kommunerna ska minska sin användning av fossil energi.

Elcykel med Höörs kommuns logga
Elcykel med Höörs kommuns logga

I projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 arbetar Höörs kommun tillsammans med några andra Skåne-kommuner med att minska sin klimatpåverkan. Bland annat genom att göra det lättare för medarbetarna att resa klimatsmart i tjänsten och att minska användningen av fossila drivmedel.

Den 18 maj släppte Länsstyrelsen Skåne rapporten Nästan fossilbränslefria. I rapporten presenterades utvecklingen av de medverkande skånska kommunernas arbete för minskade klimatutsläpp under året som har gått. Rapporten visar att Höörs kommun har bland annat minskat ordentligt på sina resor.

– Under 2020 var det förstås inte mycket som var sig likt på grund av den pågående pandemin. Vi kan se att resandet minskade rejält och att de riktigt långa tjänsteresorna har i stort sett försvunnit. Vi tror också att kunskapen om hur man genomför ett klimatsmart digitalt möte har blivit vardag för många och att man fortsätter välja digitala möten framför möten på plats, säger Åsa Abrahamsson, kommunekolog på Höörs kommun.

Det totala koldioxidutsläppet ökade något

Trots att klimatpåverkan från resor har minskat, ökade det totala koldioxidutsläppet något i Höörs kommun 2020 jämfört med 2019.

Det beror bland annat på att olja har använts för uppvärmning under en övergångsperiod i samband med att pelletspannor byttes ut mot värmepumpar, menar Åsa Abrahamsson.


Flera nya satsningar

De viktigaste insatserna som Höörs kommun genomfört under året är satsningar på HVO (en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja som innebär att man framställer bränsle genom vätebehandling) och att kommunen har gjort det möjligt för medarbetarna att välja cykeln framför bilen.

Höörs kommun har ordnat ett eget HVO-tankställe. Genom att tanka HVO istället för diesel minskar vi vår klimatpåverkan från kommunens tyngre fordon och arbetsmaskiner. Även arbetsmiljön för våra medarbetare har blivit bättre, eftersom utsläppen av kväveoxider, partiklar och svaveldioxid minskar. Det blir även en tidsmässig vinst eftersom man inte längre behöver lägga tid på att köra till och från externa tankställen, säger Åsa Abrahamsson.

Kommunen har också gjort det enklare för medarbetarna att välja cykeln framför bilen.

Många har också valt att cykla eller gå istället för att ta bilen och det innebär stora vinster både för miljön och den egna hälsan. Nu har det dessutom blivit enklare och smidigare att välja cykeln för medarbetarna. Det är bättre koll på kommunens cyklar, var de finns, hur de bokas och vem som har ansvar för skötseln. Dessutom har vi köpt in utrustning som regnkläder, extra cykellås och vädertåliga cykelväskor som finns att låna, avslutar Åsa Abrahamsson.

Läs mer om projektet och hitta hela rapporten

Bli fossilbränslefri! Erfarenheter från tio kommuner (kfsk.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.