Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Höörs kommun stödjer grannsamverkan

Höörs kommun har beslutat att stödja Grannsamverkan i Sverige. Målet med grannsamverkan är att öka tryggheten och minska brottsligheten i bostadsområden. Att stötta och utveckla grannsamverkan är ett av kommunens fyra medborgarlöften för 2023-2024.

Höörs kommun stödjer verksamheten Samverkan mot brott som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige. Metoden för grannsamverkan bygger på en ökad uppmärksamhet bland de som bor i ett område och kunskap om vad som kan göras för att minska risken för inbrott.

Hur går det till?

Den som vill starta grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktar du polisen i Höör genom att skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter.

De boende får information av polisen och en fördjupad kunskap om hur grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet. Via polisen får du sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktivt inom grannsamverkan.

Grannsamverkans logga: en triangel med röd ram och en kofot i två delar inuti. Text i bild: Samverkan mott brott. Vår kommuns stödjer Grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva grannsamverkan:

  • Vaksamhet – var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
  • Om du är bortrest – meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar
  • Värdesaker – förvara värdesaker på ett betryggande sätt
  • Förebyggande åtgärder – var förtrogen med de förebyggande tips som finns på samverkanmotbrott.se

Starta grannsamverkan

Vill du starta grannsamverkan i ditt bostadsområde? Kontakta polisen i Höör. Glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter i mejlet.

Du hittar en broschyr med information om grannsamverkan i Medborgarcenter i kommunhuset.

Kommunens medborgarlöften 2023-2024. (pdf)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.