Höörs kommun tar ett nytt steg i arbetet med säkerhet och trygghet

Höörs kommun har gått med i två nya projekt som ska göra Höör ännu tryggare och säkrare att bo och verka i. Ett av dessa fokuserar på att göra centrala Höör tryggare. Det andra projektet fokuserar på olika åtgärder som ska bidra till en tryggare Höör på sikt. Genom att gå med i projekten säkerställer kommunen att vi har tillgång till den förmåga som krävs för att bedriva ett professionellt, strukturerat och långsiktigt säkerhets- och trygghetsarbete.

Vi måste alla hjälpas åt för att göra Höör en tryggare kommun att bo och verka i. Genom att gå med i projekten får kommunen förutsättningar för ett mera strukturerat arbete med att göra kommunen säkrare och tryggare, både på kortare och längre sikt, säger Per Björkman, räddningschef i Höörs kommun.

En analys av aktuella problem som finns i kommunen inleder projekten.

Trygghetsanalys av centrala Höör

Den första projektet fokuserar på att göra en trygghetsanalys av centrala Höör. Den analyserar bland annat i vilken utsträckning den fysiska miljön i centrala Höör bidrar till uppkomsten av brott och otrygghet och vilka hinder och möjligheter det finns att öka tryggheten i centrala Höör.

För att skapa en bild av nuläget och fånga upp förslag på lösningar kommer synpunkter att hämtas in från boende, fastighetsägare, polis och representanter från kommunen, säger Per Björkman.

Undersökningen kommer att sammanställas i en rapport som presenterar resultat och förslag på åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i centrala Höör.

Verktyg för att göra kommunen tryggare och säkrare att bo i

Den andra projektet kommer att genomlysa kommunens arbete med frågor om säkerhet och trygghet och planera för det långsiktiga arbetet i syfte att minska brottslighet och skapa trygghet i kommunen.

Målet är att ge kommunen de verktyg som vi behöver för att bedriva ett arbete tillsammans med andra aktörer. Vi kommer att få verktyg för att skapa gemensamma synsätt, kartlägga problemen och sätta upp mål som gör det lättare att följa upp genomförda insatser, säger Per Björkman.

Projekten pågår under sex veckor med start i januari 2022.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.