Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Höörs kulturskola är nu invigd

Namnbytet är klart och Höörs kulturskola är nu invigd. Invigningen ägde rum under kulturnatten och kommunstyrelsens ordförande, Johan Svahnberg, höll invigningstal och klippte bandet som var ett 325 meter långt fingervirkat band som skolans elever skapat.

Satsningen kommer att ske stegvis fram till 2026. Ändringen från musikskola till kulturskola innebär bland annat att skolan får fler pedagoger, lokaler och ämnen att välja mellan. På så sätt blir det ett större kursutbud för Höörs barn och unga samt ett större utbud av fritidsaktiviteter. Vilka aktiviteter som ska erbjudas framåt är inte bestämt ännu men de nyaste ämnena är skrivarverkstad, serieteckning samt bild och form.

Stort intresse och ett ökat tryck

Invigningen planerades av eleverna i Kulturskolans egna kulturcrew. De skapade affisch, bestämde vad som skulle hända, hur trädgården skulle utsmyckas, vad som skulle sägas och vem som skulle prata, de gjorde programmet och hjälpte till att ställa i ordning ljud och bygga en scen. I trädgården stod konst som elever från bild och form skapat tillsammans med sin pedagog. Konst som på olika sätt symboliserar kultur.

– Vi är mycket glada för att kommunen väljer att satsa på vår verksamhet som nu kommer att kunna erbjuda ett större utbud av kulturverksamheter och ta emot fler av Höörs barn och unga. Vi märker ett ökat tryck på vår verksamhet och har just nu längre köer än någonsin, säger Annika Eriksson, kulturskolechef.

Bakgrundsfakta: Musikskolan blir kulturskolan
Under 1940-talet startades kommunala musikskolor runt om i Sverige. I Höör startades musikskolans verksamhet 1980 i ett par klassrum i dåvarande Samrealskolan, det som idag är Höörs Lärcenter. Då hade skolan ett par pedagoger anställda och elever som kom till Höörs musikskola kunde lära sig att spela olika instrument eller gå på rytmik. Redan i början av 1990-talet startades en breddning av den kommunala musikskolan i Sverige till att även omfatta annan estetisk verksamhet än musik. Denna utveckling från musikskola till kulturskola pågår fortfarande och nu har även Höör tagit steget.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.