Hur ser ditt framtida Tjörnarp ut?

Hur tycker du att Tjörnarp ska se ut i framtiden? Nu kan du vara med och påverka genom att svara på en enkät!

Ett arbete pågår just nu med att ta fram en ny utvecklingsplan för Tjörnarp och i det arbetet vill vi gärna veta vad du som bor i eller har en koppling till Tjörnarp tycker. Hur ser just ditt framtida Tjörnarp ut? Svara på några frågor i enkät och ge oss din åsikt!

Enkäten tar 5–10 minuter att besvara och svaren kommer att användas i det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen. En rapport med svaren kommer att sammanställas och publicerar på kommunens webbplats i samband med att utvecklingsplanen ställs ut för samråd i januari-februari 2022. Alla svar behandlas anonymt!

Till enkäten

Tack för att du tar dig tid, tillsammans utvecklar vi Tjörnarp!

Frågor om enkäten kan ställas till samhällsplanerare Julia Göransson julia.goransson@hoor.se

Läs mer om utvecklingsplanen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.