Information från Socialnämnden

Reducerad verksamhet inom hemsjukvården, äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS.

Under sommaren kan längre väntetider förekomma avseende nya insatser, till exempel provtagning, inskrivning av nya hemsjukvårdspatienter, hjälpmedelsärenden med mera.

Distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer att ha begränsning eller fördröjning av sina insatser.

Även handläggningstiderna för bistånd gällande hemtjänst, serviceinsatser, med mera enligt socialtjänstlagen och LSS förväntas bli längre, men kommer att handläggs snarast möjlig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.