Information med anledning av skadegörelse vid kommunfullmäktigesammanträde

Alla former av hot och trakasserier mot förtroendevalda och tjänstepersoner i demokrati- och välfärdssektorn måste motarbetas. Ingen förtroendevald eller tjänsteperson ska kunna skrämmas till tystnad eller behöva välja att sluta utföra sina respektive uppdrag på grund av rädsla eller obehag kopplat till uppdragets innehåll.

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 6 april 2022 blev en bil som tillhör en fullmäktigeledamot utsatt för skadegörelse. Händelsen är polisanmäld.

Mot bakgrund av denna händelse och en tids trakasserier av både nämndsledamöter och tjänstepersoner från en medborgare i Höörs kommun har vi torsdagen den 7 april fattat beslut om att under kommande fullmäktigemöten anlita ordningsvakter.

Beslutet om ordningsvakter är en av flera åtgärder som kommunen vidtar för att freda förtroendevalda och tjänstepersoner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.