Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Information om de ukrainska barnen som uppges vara på väg till Höör

De senaste dagarna har det cirkulerat uppgifter i media om den räddningsaktion som pågår för att få ca 200 ukrainska barnhemsplacerade barn mellan 4-16 år varav cirka 80-100 barn till Sverige och Höör. Många hjälpsamma medborgare kontaktar kommunen för mer information om hur de kan hjälpa till. Ett antal medborgare kontaktar oss också för att dela sin oro över hur barnen, om de kommer till Höör, kommer att ha det i sitt tillfälliga boende.

Från kommunens sida vill vi poängtera att räddningsaktionen är ett helt privat initiativ. Kommunala företrädare har kontakt med Länsstyrelsen, Migrationsverket och Socialstyrelsen angående de ukrainska barnen. De uppgifter vi har för tillfället är att barnen tillsammans med personalen från barnhemmet har rätt att vistas i Sverige i högst tre månader. Det är först om eller när de ansöker om asyl som Migrationsverket kommer in i bilden. Höörs kommun håller sig uppdaterad och följer händelseutvecklingen noga. Socialtjänsten har som alltid ett ansvar för att följa upp de orosanmälningar som har inkommit och kommer att ta kontakt med församlingen om och när barnen är här.

Läget kan komma att ändras och vi uppdaterar informationen efter hand.

Barnen befinner sig för närvarande enligt uppgift i Tyskland. Hur tyska myndigheter väljer att agera återstår att se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.