Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Information om vaccination mot covid-19

Pandemin är inte över och covid-19 sprids fortfarande. Det är cirka en miljon människor som ännu inte har tagit sin första dos i Sverige. Om alla vaccinerar sig så skyddar vi oss själva samtidigt som vi skyddar andra mot svår sjukdom.

Vaccination räddar liv och gör skillnad

Vaccinationen skyddar mot allvarlig sjukdom. De som är ovaccinerade har en mycket större risk att bli allvarligt sjuka och behöva vård på sjukhus. Under november-december 2021 vårdades fyra gånger fler ovaccinerade på sjukhus med covid-19 jämfört med de som är vaccinerade. För att skydda dig själv och andra är det viktigt att vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationerna gör skillnad och är avgörande för att rädda liv. I takt med att vaccinationerna har ökat så har färre personer med covid-19 avlidit, skriver Folkhälsomyndigheten.

Boka tid

Du som vill boka en tid för vaccination går in på Region Skånes hemsida. Där hittar du även drop-in tider. Det ska ha gått sex veckor mellan dos ett och två, och 3 månader mellan dos två och tre.

I Höörs kommun erbjuds drop-in tider på  onsdagen de 16 mars klockan 13 -18 på Vårdcentralen Höör, Storgatan 2.

Innan vaccinationen

Inför vaccinationen kommer du att få fylla i en hälsodeklaration som lämnas till den som utför vaccinationen. Det är viktigt att du känner dig helt frisk vid vaccinationstillfället.

Vid vaccinationstillfället

En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Det är din ålder som avgör vilket vaccin du kommer få. När du är klar ska du vänta 15 minuter i lokalen där du vaccinerat dig. Detta för att du ska känna efter hur du mår efter vaccinationen.

Efter vaccinationen

Det är vanligt att känna milda biverkningar efter vaccinationen till exempel ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk. Detta är normalt. Det är kroppens immunförsvar som reagerar och går oftast över efter en dag. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du skulle få allvarliga eller nya symtom efter vaccinationen, så ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Läs mer om vaccinationen mot covid-19 fungerar på folkhälsomyndighetens hemsida.

Frågor och svar

All information gällande vaccination mot covid-19 kommer från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten. Vi i Höörs kommun hjälper till att sprida deras information vidare i våra kanaler.

Har du fler frågor du önskar få svar på? Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida.

Källa:

Folkhälsomyndigheten

Region Skåne

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.