Ingen leverans av covid-19-vaccin till kommunen för vecka 2

Höörs kommun skulle ha påbörjat covid-19-vaccinering av medborgare och personal inom särskilda boenden under vecka 2. Brist på vaccin gör dock att den planerade vaccineringen inte kan genomföras.

Den 27 december 2020 inleddes vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Höörs kommun följer Region Skånes vaccinationsplan, där det framgår i vilken ordning svenska medborgare ska vaccineras. De som har störst behov av att skyddas ska få vaccinationen först.

Vaccinbrist bakom inställda vaccineringar
Kommunen skulle enligt plan påbörja covid-19-vaccineringar av medborgare och personal inom särskilda boenden under vecka 2. Tyvärr gör nu brist på vaccin att detta inte är möjligt.

Om kommunen får covid-19-vaccin i leveransen som sker i nästa vecka, kommer vår vaccinering att kunna påbörjas tidigast onsdagen den 20 januari.

Det finns dock ingen garanti på att kommunen kommer att få en leverans av vaccin heller nästa vecka, allt beror på den aktuella tillgången av vaccin.

– Vi är redo och hyser förhoppning om att kunna påbörja vaccinationsarbetet så fort som möjligt, säger Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun.

Planerad turordning för vaccinationer

Så snart Höörs kommuns tilldelade vaccin levereras, kommer kommunen att erbjuda medborgare vaccin i följande ordning:

  1. Medborgare och personal inom särskilda boenden.
  2. Äldre med hemsjukvård och/eller hemtjänst med omvårdnadsinsatser i hemmet.
  3. Personal inom äldreomsorgen som arbetar med äldre med hemsjukvård och/eller hemtjänst med omvårdnadsinsatser i hemmet.
  4. Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med personer i grupp 2.

Enligt Region Skånes vaccinationsplan kommer det att dröja fram till midsommar 2021 innan vaccinen har erbjudits till hela befolkningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.