Inköpscentralen får höga betyg för sjätte året i rad

Inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla får för sjätte året i rad höga betyg för sin upphandlingsverksamhet. Det framgår av resultatet från en enkätundersökning som nyligen genomförts bland samtliga leverantörer som lämnat anbud under 2020.

På en femgradig skala får kommunerna i genomsnitt 4,35 i betyg för samtliga områden undersökningen omfattade, vilket är det högsta betyget sedan mätningarna började.

För några veckor sedan skickade Inköpscentralen ut en enkätundersökning till samtliga anbudsgivare under 2020. Syftet med undersökningen, som i år genomförs för sjätte gången, är att följa upp processmålet ”Utforma upphandlingar och tydliga upphandlingsdokument som gör det attraktivt och enkelt att lämna anbud”. Enkäten innehåller åtta påståenden om tydlighet i upphandlingsdokument, om det är attraktivt och enkelt att lämna anbud och om bemötande. Leverantörerna får ta ställning till i vilken grad de instämmer i påståendena.

Uppgång från förra året

Resultatet för 2020 visar på en uppgång sedan förra året och det kan främst förklaras av bättre resultat på påståendena kring tydliga upphandlingsdokument, som når de högsta siffrorna hittills. Den genomsnittliga poängen på en femgradig skala (där högst betyg var 5) för samtliga påståenden blev 4,35, vilket är en liten ökning från 2019 års 4,23. Generellt är resultatet högre på samtliga påstående utom två. Alla åtta påståendena får dock även för 2020 en genomsnittspoäng på 4,0 eller mer.

Trots ett mycket annorlunda år och utökning av inköpscentralens verksamhet till fem kommuner och tretton bolag kan vi fortsätta genomföra upphandlingar som anbudsgivarna är nöjda med. Jag är mycket stolt över medarbetarna, säger Daniel Oredsson, upphandlingschef.

Några av de positiva omdömen som ges i undersökningen:

Inköpscentralen ser vi som en av få som arbetar aktivt med att genomföra bra och kvalitativa upphandlingar inom våra specifika områden. De tar ansvar och för en bra och professionell dialog med oss leverantörer.”

Bra och proffsigt bemötande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.