Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Insats för att säkerställa efterlevnad av rutinerna för minskad smittspridning

Från och med idag kommer Enebackeskolan att ha väktare på skolan. Anledningen är upprepade besök på skolan från några få vårdnadshavare och anhöriga som inte tillhör personalen och som inte följer smittskyddsbestämmelserna.

Under rådande pandemi behöver vi alla följa de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, regeringen och myndigheter ger för att minska smittspridningen. Höörs kommun värnar om vår skolpersonal och våra elever och arbetar för att ge dem så goda förutsättningar att hålla sig friska som möjligt.

Personer som inte tillhör skolpersonal behöver just nu stanna utanför våra skollokaler på grund av risken för smittspridning, även vid hämtningar och lämningar. Rutinerna har funnits en längre tid. Som påminnelse i vardagen finns anslag uppsatta vid aktuella entréer.  Men då reglerna trots information, dialog och upprepade påminnelser inte efterlevs av ett fåtal vårdnadshavare och anhöriga, så ser skolledningen ingen annan lösning än att från och med idag ha väktare på skolan.

Insatsen görs efter genomförd riskbedömning på skolan, i samråd med fackliga skyddsombud, kommundirektör samt kommunens säkerhetssamordnare.

Det finns självklart undantag från reglerna, där vårdnadshavare eller anhöriga behöver följa med sitt barn även vid hämtning och lämning. I de fallen förs en dialog och undantag från reglerna kan beviljas. Det är inte en sådan situation som lett till den tillfälliga lösningen med väktare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.