Internationellt studiebesök på kommunen

Annette Dietrich, lektor och projektledare på universitetet i Luzern i Schweiz, är på studiebesök på Höörs kommun den 27 och 28 september. Annette, som ingår i en grupp som har i uppdrag att samordna och implementera familjerådslag i Schweiz, är i Höör för att lära sig mer om hur kommunen arbetar med familjerådslag.

I mitt arbete har jag möjlighet att besöka internationella samarbetspartners. Jag har valt att komma till Höör för att lära mig mer om familjerådslag. Mina kollegor har rekommenderat Ewa, som är en förebild för oss i det europeiska nätverket, säger Anette Dietrich.

På bilden syns Anette Dietrich, lektor och projektledare på universitetet i Luzern, Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun, Hans Bäckström, familjehemssekterare och verksamhetsutvecklare i Landskrona kommun och Gunilla Kajrup-Aspeborg, utvecklingsledare i Höörs kommun.
På bilden syns Anette Dietrich, lektor och projektledare på universitetet i Luzern, Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun, Hans Bäckström, familjehemssekterare och verksamhetsutvecklare i Landskrona kommun och Gunilla Kajrup-Aspeborg, utvecklingsledare i Höörs kommun.

Viktigt med erfarenhetsutbyte

Annette Dietrich undervisar i socialt arbete och har skrivit två forskningsrapporter om familjerådslag.

För att lära sig mer om hur familjerådslag används i andra länder besöker Annette under hösten Amsterdam, Haag, Hamburg, Helsingfors och Höör.

Vi är stolta över att kunna ta emot Anette och ser fram emot ett fruktbart erfarenhetsutbyte, säger Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun.

Annette kommer bland annat att träffa Ewa Näslund, och Gunilla Kajrup-Aspeborg, utvecklingsledare på Höörs kommun.

Lösa problem med hjälp av nätverk

Familjerådslag är ett möte där man samlar viktiga personer, familj, släkt, vänner och professionella för att lösa problem och planera för framtiden. Metoden användes först i situationer med barn som far illa. Idag används metoden i alla möjliga sammanhang. Det kan handla om missbruksproblem, situationer där familjen inte är överens om vad som är bäst för en äldre släkting och fungerar också väldigt bra vid vårdnadstvister.

Det finns också exempel när metoden har hjälpt människor att återskapa ett personligt nätverk. Till exempel en familj som under lång tid har lagt enormt mycket energi på ett barn med funktionshinder och därför tappat kontakten med släkt och vänner.

Höörs kommun har arbetat med familjerådslag länge

Ewa Näslund har arbetat med familjerådslag sedan 1995 och har varit en del av europeiska familjerådsnätverket sedan 2000. I Sverige är det upp till kommunerna att bestämma själva om de vill använda sig av familjerådslag.

Erfarenheten från Höör är att metoden stärker människors tilltro till sin egen förmåga. Individens eget ansvar blir också mer tydligt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.