Internationellt studiebesök på Ringsjöskolan

Under den här veckan har Ringsjöskolan internationellt studiebesök från fem länder. De arbetar tillsammans med ett Erasmusprojekt som har tema hållbarhet. Här deltar skolor från Kroatien, Turkiet, Grekland, Sverige, Litauen och Nederländerna.

Jag startade det här projektet tillsammans med Mutlu Altay, lärare från Turkiet, eftersom när jag hade en miljö och hållbarhets aktivitet med mina elever märkte jag att de inte visste mycket men gärna ville lära sig mer om hållbarhet, säger Katarina Morzan, lärare från Kroatien, Koordinator för projektet.

Projektet Erasmus – Hållbar utveckling

I det här projektet deltar elever från sex länder: Kroatien, Grekland, Turkiet, Litauen, Nederländerna och Sverige. De deltagande länderna åker runt till varandras skolor och får ta del av landets eller kommunens miljöarbete inom hållbar utveckling. Varje land delar med sig av sina erfarenheter och får ta del av landets traditioner och kulturer.

Det finns en koordinator skola som är Kroatien och de andra är partnerskolor. Vi blev tillfrågade om att vara med i projektet och eftersom vi aldrig har varit med i Erasmusprojekt innan, så tyckte vi att det lät spännande, säger Karolina Åkerberg, lärare på Ringsjöskolan i Höör.

Lärare från olika länder står samlade vid en flagga där det står Erasmus.
På bilden syns alla lärare som är med i Erasmusprojektet.

Resor till olika skolor till Europa

Den första resan gick till Turkiet i oktober men på grund av pandemin kunde inte alla länder vara med och delta. Nästa resa gick mot Litauen i januari där alla länder fanns på plats. Nu befinner sig alla i Höör. Ringsjöskolan har under sitt värdskap visat hur arbetet kring hållbar utveckling fungerar i Sverige. De har bland annat besökt Sysav som är en återvinningscentral i Malmö. Där hade de en lärorik föreläsning som alla uppskattade.

Vi har visat Malmö, triangeln, gamla stan och vi stannade också till vid tekniska sjöfartsmuseet, Säger Maria Blomsterberg, Lärare på Ringsjöskolan i Höör.

I projektet deltar 5–6 elever per land som är i åldrarna 15–18 år. Eleverna väljs utifrån att de själva får anmäla sitt intresse men att de måste vara bekväma att prata engelska och kunna ta eget ansvar. Därifrån har det lottats vilka som får vara med.

Viktigt med erfarenheter och inspiration

Katarina Morzan startade projektet tillsammans med Mutlu Altay eftersom hon märkte att hennes elever gillade ämnet hållbar utveckling men att kunskapen var låg kring ämnet. Det gjorde att Katarina sökte pengar genom ett Erasmusprojekt för att eleverna skulle få lära sig mer och bli medvetna om hållbar utveckling samt att ta del av varandras kultur och traditioner.

Redan tidigt i projektet ville man få med en skola från Sverige. Anledningen var att Greta Thunbergs arbete imponerade Katarinas elever. En annan bidragande faktor är att Sverige är en av de bästa länderna i världen när det kommer till avfallshantering.

Vi har kommit ganska långt med miljöarbetet i Sverige. De andra länderna är jätteintresserade av hur vi tar hand om våra sopor och gör energi av det, säger Karolina Åkerberg.

Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetandet om hållbar utveckling. Genom att besöka andra länder och uppleva varandras kulturer knyter eleverna samman och inspireras av varandra.

Eleverna kommer få nya erfarenheter kring hållbar utveckling och miljö men framförallt lära sig hur andra länder fungerar genom att förstå skillnader mellan olika länders kultur och vikten av att lära sig träffa nya människor, säger Multu Altay, lärare från Turkiet.

Elever sitter och lyssnar på en föreläsning.
Eleverna i Erasmusprojektet lyssnar på en föreläsning om återvinning.

Roligt att träffa nya människor och lära som om naturen

Det som eleverna i Erasmusprojektet har tyckt varit roligast är att få träffa nya människor från andra kulturer.

Genom att träffa nya människor från olika länder och på så sätt lära sig deras kultur är mycket lärorikt, säger Alice Johnsson, elev på Ringsjöskolan i Höör.

Att träffa nya människor som tänker annorlunda är spännande, säger Matt Vemesenko, elev från Litauen.

Eleverna har fått lära sig mycket den här veckan, bland annat om Sveriges återvinning men också att naturen är en stor faktor på hållbar utveckling.

 Sverige är väldigt bra att återvinna och återanvända, vilket jag tycker är jättebra, säger Roko Stapió, elev från Kroatien.

Jag har lärt mig hur naturen har sin roll inom hållbar utveckling, säger Thomas Daljogiahnis, elev från Grekland.

Elever står och håller om varandra.
På bilden syns Roko Stapió, elev från Kroatien, Thomas Daljogiahnis, elev från Grekland, Alice Johnsson, elev på Ringsjöskolan i Höör, Matt Vemesenko, elev från Litauen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.