Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Invasiva arter riskerar ta över i Sveriges natur när klimatet förändras

Jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla är några exempel på främmande invasiva arter som nu sprider sig i den svenska naturen och som också finns i Höörs kommun.

Tillsammans med en rad andra växter och djur utgör de ett ökande hot mot våra ekosystem och den biologiska mångfalden. Men det går att minska spridningen, och här har allmänheten en viktig roll.

I takt med att klimatet förändras finns risk att spridningen av främmande invasiva arter i Sverige accelererar. Det är en utveckling som oroar.

Höörs kommun har därför valt att delta i Naturvårdverkets och Havs- och vattenmyndighetens informationssatsning om invasiva främmande arter, och kommer i sommar att informera digitalt om några vanliga invasiva växtarter i kommunen.

Den biologiska mångfalden hotas

Med ett varmare klimat förändras förutsättningarna för livet i naturen. Förutom att främmande växter och djur som tidigare inte trivts på våra breddgrader nu får möjlighet att överleva och frodas, påverkas också de arter som finns här sedan länge.

– Invasiva arter finns på många håll i Höörs kommun och vi vet att många känner sig oroade av det. För att hejda utvecklingen gör vi bäst i att samarbeta och det fina är att alla kan göra något, säger Åsa Abrahamsson, kommunekolog i Höörs kommun.

– Höörs kommun bekämpar jätteloka och jättebalsamin på sin egen mark, bland annat vid Frostavallen, säger Lotta Tornler, friluftssamordnare i Höörs kommun.

Viktigt att ha koll på sina trädgårdsväxter

För den som har trädgård är det viktigt att ha koll på vad som spirar i rabatterna, och hur eventuella invasiva växter ska hanteras.

För vissa växter räcker det långt att slå av blommorna innan de sätter frö. Andra behöver grävas upp med rötterna. Några är inte ens tillåtna att ha i trädgården, utan måste enligt lag tas bort.

Lägg inte invasiva växter på komposten

Gemensamt för alla invasiva växter är att växtavfallet från dem inte får slängas i naturen och inte heller på den egna komposten.

Det ska packas i dubbla plastpåsar och slängas på anvisad plats på avfallsanläggningen. Risken för spridning är nämligen som störst just vid hantering och transport.

– Växtavfall från invasiva arter kan enbart lämnas på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag i Eslövs kommun. Anledningen till att sådant avfall inte kan lämnas på fler ställen är att Merab vill ha full kontroll på hanteringen av invasiva arter och det är svårare om avfallet lämnas på flera olika platser, säger Åsa Winkler, VD på Merab.

Rapportera dina fynd

Om du är ute och rör dig i skog och mark och ser en av de arter som pekats ut som invasiv är det bästa du kan göra att rapportera till invasivaarter.nu  Rapporterna samlas på Artportalen där de blir sökbara för bland annat fastighetsägare och myndigheter.

Några invasiva främmande trädgårdsväxter och tips på vad du kan göra åt dem

Blomsterlupiner
Blomsterlupin

Finns över nästan hela landet. Blir upp till 120 cm hög, får blå, rosa, vita och lila blommor i klasar.

Tips: Plantera den inte. Om du redan har den – ta bort den innan den sätter frö. Gräv upp den, eller slå om det är mycket, och upprepa det i flera år.

Stora mängder bortrensade blomsterlupiner ska transporteras i slutna säckar till avfallsanläggningen Rönneholm i Stehag. Lägg aldrig invasiva växter på komposten.


Gul skunkkalla
Gul skunkkalla

Finns i södra och mellersta Sverige och växer där det är blött. Är mycket storväxt och kan inte förväxlas med någon annan växt.

Tips: Gräv bort den på egen mark innan den blir stor och tung. Samla plantorna i slutna säckar.

Stora mängder bortrensad gul skunkkalla ska transporteras i slutna säckar till avfallsanläggningen Rönneholm i Stehag. Lägg aldrig invasiva växter på komposten.


Jätteloka
Jätteloka

Finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till tre meter hög. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Växtsaften kan ge svårartade blåsor så använd skyddsutrustning om du ska bekämpa den. Innan den satt frö – ta bort fröställningarna och kapa eller gräv upp rötterna. Upprepa detta flera gånger per säsong.

Stora mängder bortrensad jätteloka ska transporteras i slutna säckar till avfallsanläggningen Rönneholm i Stehag. Lägg aldrig invasiva växter på komposten.


Jättebalsamin
Jättebalsamin

Förekommer över nästan hela Sverige. Växten kan bli 2,5 meter hög och bildar täta bestånd. Blommorna är rosa. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Jättebalsamin är lätt att bekämpa. Dra upp den och packa i säckar för transport. Gör det innan den gått i frö, för det orsakar stor spridning. Upprepa flera gånger per säsong.

Stora mängder bortrensad jättebalsamin ska transporteras i slutna säckar till avfallsanläggningen Rönneholm i Stehag. Lägg aldrig invasiva växter på komposten.


Parkslide
Parkslide

Finns i södra och mellersta Sverige och vid kusten upp till Norrbotten. Bambuliknande växt som kan bli upp till 4 m hög.

Tips: Det saknas fungerande bekämpningsmetoder och risken finns att den kan stimuleras att växa vid bekämpning. Låt den stå om den inte sprider sig.


De vanligast förekommande invasiva växterna och djuren

De vanligast förekommande växterna och djuren som klassas som invasiva främmande arter finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.