Invigning av ny förskola vid Sätoftaskolan

Igår invigdes den nya förskolan vid Sätoftaskolan. Här kommer förskolebarnen att husera i nya skräddarsydda lokaler och leka i den nya utemiljön med bland annat bro och egen tankstation. Barnen kommer på sitt stora rymliga inomhustorg att äta mat som tillagas i byggnadens nya storkök.

Ny förskola med större lokaler

Den nya förskolan ligger på Sätofta skolområde vid Ringsjön några kilometer utanför Höörs centrum. I direkt anslutning till skolan finns tillgång till skog, motionsslingor och ängsmark. Bygget av den nya förskolan, som rymmer nio avdelningar med upp till 160 barn i förskoleåldern, påbörjades under hösten 2020.

Kommunalrådet klipper bandet vid invigningen. Två andra personer håller i bandet.
Invigning av förskolan. På bilden från vänster: Stefan Lissmark,  andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande , och Sussane Andersson, barn och utbildningsnämnden.
En person håller ett tal
Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande, håller ett tal på invigningen av den nya förskolan.

Sätoftaförskola kommer att erbjuda våra barn nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler, en bättre utemiljö som inbjuder till lek och motion och goda förutsättning för ett aktivt lärande. Jag är väldigt glad över att förskolan och den nya matsalen nu är på plats och tror att alla våra barn och elever verkligen kommer att uppskatta den nya satsningen, Säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Efterlängtad förskola

I den nya förskolan kommer det att finnas en ny matsal och ett storkök. Här kommer det att lagas mat för hela skolområdet – för alla barn på Sätoftaskolan – från förskolan till årskurs 9. I takt med att Höör växer så har det längre varit trångt på Sätoftaskolan. För att kommunen ska erbjuda undervisning med hög och kontinuerlig kvalitet behöver förskole- och skolverksamheten samlas inom mindre geografiska områden. Därför är den nya skolan efterlängtad.

Ett barn tittar ut från ett hål i väggen.
En framtida förskoleelev som upptäcker innemiljö på den nya förskolan.

Den nya infartsgatan, matsalen och idrottshallen

För att det ska bli smidigt att ta sig till den nya förskolan finns en ny infartsgata med namnet Pedagogvägen. Där bygger vi en ny parkeringsplats och en gång och cykelväg som kommer att knytas samman med övriga skolområdet. Det planeras att vara klart nästa vecka.

I den nya skolbyggnaden finns storkök och matsal som möter den ökade elevantalet på Sätoftaskolan. Här kommer all mat till samtliga elever på skolan att tillagas.

Idrottshallen kommer att byggas om för att skapa en tydlig huvudentré. Ombyggnationen gör att det även kommer att bli fler omklädningsrum och fler redskapsförråd.

Projektet är ett samarbete mellan kommunen och Höörs Fastighet AB, HFAB, och ombyggnationen av den befintliga matsalen, köket och tillbyggnad av idrottshallen kommer att påbörjas efter påsklovet. Det planeras att vara klart i december 2022.

Läs mer om bygget av den nya förskolan på kommunens hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.